Däck

Om bilen har dubbdäck måste också släpvagnen ha det vid vinterväglag. Har bilen odubbade vinterdäck kan släpvagnen antingen ha dubbade eller odubbade vinterdäck.

Vinterdäck kan vara antingen dubbade eller så kallade odubbade friktionsdäck. Däcken ska både vara särskilt framtagna för vinterkörning och märkta M+S, M-S, M.S., M&S, MS eller Mud and Snow.

Körkort

För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B eller utökad behörighet B och i vissa fall behörighet BE.

B- behörighet är tillräckligt i två fall:

  • För släpvagnar som har en totalvikt på högst 750 kg,
  • För släpvagnar med en totalvikt över 750 kg:

Dragbilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt får inte överstiga 3500 kg.

B-körkort, utökad behörighet B

Du får köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg. Släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt får inte vara högre än 4 250 kg.

BE- behörighet krävs om:

  • Släpvagnens totalvikt är större än bilens tjänstevikt.
  • Dragbilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt överstiger 3500 kg.
Hur Tung släpvagn får bilen dra

Obromsad släpvagn. Registrerad släpvagn med fjädring men utan bromssystem.

Bilar utan EEG godkännande, dvs. bilar tillverkade t.o.m. 1996 får dra en obromsad släpvagn med en totalvikt på högst 750 kg.

Bilar med EEG godkännande, dvs bilar tillverkade från 1996 får dra en obromsad släpvagn på högst den släpvagnsvikt som anges i bilens registreringsbevis sid 2 vid T51B. Här anges Sammanlagda högsta släpvagnsvikt för obromsad släpvagn i kg. ( I detta fall anges släpvagnsvikt vilket är släpvagnens tjänstevikt + den verkliga lasten).

Den maximala släpvagnsvikten enligt dragbilens registreringsbevis (släpvagnens vikt inkl. last och kopplingsbelastning) får aldrig överstigas.

Vilken utrustning krävs på båtupptagningsvagn?

Belysning under mörker

  • Två röda positionslyktor bak
  • En vit positionslykta fram, om efterfordonet skjuter ut mer än 200 millimeter in mot vägens mitt från dragfordonet
  • Två röda reflexanordningar bak
  • Orangegula sidomarkeringsreflexer för sken åt sidan
  • Två vita positionslyktor fram, om efterfordonet skjuter ut mer än 200 millimeter i sidled från dragfordonet
  • Två vita reflexer framtill.

Körriktningsvisare

Alla nya upptagningsvagnar ska ha två körriktningsvisare med orangegult ljus.
Transportstyrelsen rekommenderar att även äldre upptagningsvagnar utrustas med körriktningsvisare.

Bromsar

Upptagningsvagnar får vara bromsade eller obromsade. Om det finns broms ska den kunna minska farten på upptagningsvagnen och få den att stanna snabbt och säkert.

Däck

Däcken ska vara dimensionerade för minst den axelbelastning somupptagningsvagnen har. Något krav på mönsterdjup finns inte på däcken, utan kravet är att däckets väv (kord) inte får synas.

Kopplingsanordning

Upptagningsvagnen ska vara kopplad på ett säkert sätt till dragfordonet. Förbindelsen ska klara de påfrestningar som den utsätts för.

Skylt för långsamtgående fordon

Skylten förlångsamtgående fordon (LGF-skylten) ska vara typgodkänd och placeras baktill och utanpå upptagningsvagnen med en av triangelns spetsar uppåt. Lägsta höjdplacering är 0,6 m och högsta är 1,8 m, mätt från marken och till LGF-skyltens nedre del.

 

Hastighet

Du får köra i högst 80 km/tim med:

Bromsad släpvagn
Obromsad släpvagn (totalvikt högst 750 kg)
a. om totalvikten inte överstiger bilens halva tjänstevikt
b. om släpvagnen är olastad och tjänstevikten inte överstiger bilens halva tjänstevikt.

högst 40 km/tim med
obromsad släpvagn (totalvikt högst 750 kg)
a. om totalvikten överstiger bilens halva tjänstevikt eller
b. om släpvagnen är olastad och tjänstevikten överstiger bilens halva tjänstevikt.

Mer info finns på Transportstyrelsens hemsida