Tips & råd

Bromsade och obromsade släp

För den som vill köpa släpvagnar som kan användas till allt möjligt står valet mellan en bromsad släpvagn eller ett obromsat släp. De bromsade släpvagnarna klarar av lite tyngre laster medan en obromsad släpvagn inte har samma lastkapacitet. En obromsad så kallade EU-trailer har dock fördelen med att den är befriade från fordonsskatt, dock gäller fortfarande samma besiktningsregler som för en bromsad släpvagn. Ett obromsat släp kan vara en bra investering för den som vet att den inte kommer behöva överstiga den tillåtna totalvikten på 750 kg.

Om man är osäker på om man behöver en högre lastkapacitet än så kan det vara bra att också ta en titt på de bromsade alternativ som finns. Oavsett om man väljer en släpvagn med eller utan bromsar så är det viktigt att man också tar sig tid att se över de enskilda modellerna när man bestämt sig för att köpa släpvagnar. Maxlasten kan skilja sig åt en hel del liksom övriga funktioner och finesser.

En trygg investering

För den som ska köpa släpvagnar finns det alltså en rad olika modeller att välja på. Tänk över vad det huvudsakliga användningsområdet för ditt släp kommer att bli. Behöver du främst kunna använda det till sporadiska sysslor i hemmet, som att forsla iväg trädgårdsavfall eller byggmaterial i samband med en renovering?

Vill du ha möjlighet att frakta lite tyngre objekt som gräsklippare eller en ATV? Om man vet att man kommer behöva en släpvagn då och då så är det hur som helst oftast ett bättre alternativ att köpa släpvagnar än att hyra dem. Dels så har man större frihet och möjlighet att använda sitt släp när man önskar och dels så slipper man betala de ofta ganska höga hyrpriserna.

Eftersom de flesta släpvagnar på marknaden har god hållbarhet riskerar man normalt sett inte att andrahandsvärdet sjunker kraftigt efter en tids användning. Så länge man tar hand om släpvagnen på rätt sätt kommer man utan problem att kunna sälja den vidare när man inte längre behöver den.

Aluminium eller galvat

De flesta släpvagnar på marknaden är idag tillverkade av antingen galvaniserat stål eller aluminium. Båda materialen har sina olika fördelar. Ett aluminiumsläp är normalt sett dyrare men eftersom aluminium är ett mycket effektivt material när det gäller både hållbarhet och bränsleeffektivitet så kan det löna sig i längden. På grund av materialets lätthet väger dessa släp ofta ganska lite i förhållande till vad de hanterar när det gäller maxlast. En släpvagn i galvat stål är inte ett lika bränsleeffektivt val men priserna är å andra sidan lägre. Genom att tänka på vad man kommer vilja använda sitt släp till kan man ofta korta ner listan över köpalternativ. Behöver man använda släpet ofta och till relativt tunga laster kan det vara värt att lägga till några kronor för att få ett aluminiumsläp med högre lastkapacitet.

Före färd

Kontrollera att kulkopplingens låsmekanism slagit till ordentligt om dragkulan.
Kontrollera elkoppling mellan bil och släp.
Kontrollera att katastrofwirer är hel och fastsatt i bilen. Den bör inte fästas i eller runt dragkulan då den skall fungera även om dragkulan går av. Den måste vara fäst så att den går rakt utan något som kan bromsa mellan bil och påskjutbroms.

Surrning av last

All last måste säkras och förstängas så att den inte kan förskjutas och ge sämre köregenskaper, flyga av och skada sak, egendom eller person, damma och förorena.

Lättare gods (trädgårdsavfall, tomkartonger eller dyl.) säkras lättast med lastnät, presenning eller ett par linor. En nätgrind eller lövhäck underlättar säkringen av lasten men kom ihåg att lasten också måste täckas ovanifrån.

Tvättning och rengöring

Släpvagnen bör hållas ren. Chassiet skall tvättas på samma sätt som en bil. Spola först med vatten och tvätta sedan med genomvåt svamp eller borste. Vanligt bilschampo passar utmärkt vid normal nedsmutsning. Vid grov nedsmutsning med olja, asfalt och liknande används bilavfettning.

Tvättning med avfettning och liknande får ej utföras vid dagvatten / avlopp eftersom kommunernas reningsverk inte alltid är dimensionerade för det. Vi rekommenderar därför tvätthall på t.ex. bensinstation där avskiljning eller liknande rening av kemiskt avlopp finns.

Tvätta alltid vagnen efter körning på saltade vägar. Kraftigt hjulsprut kan ge påtagliga skador på galvaniseringen, speciellt i kombination med vägsalt. Detta är särskilt viktigt på nya vagnar med ”färsk” varmgalvanisering. På vagnar av förgalvaniserad plåt kan rost förekomma i klippkanterna. Detta är något som självläker med tiden.

Däck

Om bilen har dubbdäck måste också släpvagnen ha det vid vinterväglag. Har bilen odubbade vinterdäck kan släpvagnen antingen ha dubbade eller odubbade vinterdäck.

Vinterdäck kan vara antingen dubbade eller så kallade odubbade friktionsdäck. Däcken ska både vara särskilt framtagna för vinterkörning och märkta M+S, M-S, M.S., M&S, MS eller Mud and Snow.

Vidare aktuell information om vinterdäck finns på Transportstyrelsens hemsida. www.transportstyrelsen.se